Eşanjör

Mobil Menu

HOMOJENİZATÖR

HEMEN ARA TEKLİF İSTE KATALOĞU İNDİR °

Homojenizatör Nedir?

Sütün emülsiyon halinin bozulmadan uzun süre kalması amacıyla uygulanır. Bu uygulama ile sütte emülsiyon halinde bulunan yağ tanecikleri daha küçük parçalara bölünür. Böylece globüllerin sütün üst yüzeyine çıkmaları ve burda kümeleşerek kaymak tabakası oluşturmaları önlenmektedir.

Homojenizatör Çiğ Süt

Homojenizatör Çalışma Biçimi
Homojenizasyon işlemi homojenizatör adı verilen cihazlar yardımıyla gerçekleştirilir.
Yağ globüllerinin 1 μ'dan daha küçük çapta parçalara bölünmesi homojenizatörün homojenizasyon kafası veya homojenizasyon başlığı olarak bilinen kısımda gerçekleşir.


Homojenizatör Tam Homojenizasyon
Homojenizasyon yöntemleri tam ve kısmi yapılabilmektedir.
Tam Homojenizsyon:Sütün tamamı homojenizatörden geçirilir. Bu yöntemle iyi bir homojenizasyon sağlanır. Fakat zaman ve enerji gereksinimi fazladır.
Kısmi Homojenizasyon:Sütün kreması ayrılır, ayrılan krema yeniden yağsız sütle karıştırılarak,%12-%20 yağ içeren bir karışım elde edilir, bu karışım homojenize edilir. Krema sütten %12-20 yağ içerecek şekilde ayrılır. Önce homojenize edilir. (50-70 C°/150-200 kg/cm' basınç altında) Daha sonra yağsız sütle karıştırılıp ürün çeşidine göre istenen yağ oranında ayarlanır.


Homojenizasyonu Etkileyen Faktörler
Homojenizasyon sıcaklığı 65-70°C ideal sıcaklıktır. Homojenizasyon basıncı pastorize süt için 50-70 C°/150-200 kg/cm'dir

MIT Homojenizatörlerinin Faydaları
- Süt yağının tüm kitlede eşit dağılmasını sağlar.
-Sütün lezzeti artar.
- Sütün viskozitesinde kısmi artış sağlar.
- Süt yağının sindirimi kolaylaşır.
- Sütün ışığı yansıtma tekniği değiştiğinden süt daha beyaz görünür.
- Kısacası MIT Homojenizatörleri sayesinde sütün kalitesi artmaktadır.

Homojenizatör Teknik Bilgiler
HEMEN ARA TEKLİF İSTE KATALOĞU İNDİR

 

EŞANJÖR SERVİS