Aşağı kaydır
29.02.2024
Genleşme Tankı Çalışma Prensibi

Genleşme tankı seçiminde tank hacmi ve basınç kriterleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bir diğer ismi de hidrofor tankı olan genleşme tanklarının temel çalışma prensibi bu iki kritere dayanır.

Hem ısıtma sisteminin hem de hidrofor tesisatının standart bir parçası olduğundan günümüzde her kazan dairesinde en az bir adet genleşme tankı görmek mümkündür. Hidrofor tankları, kombi ve kat kaloriferi gibi küçük kapasiteli cihazlarda ürüne doğrudan entegre olmuş şekilde kullanılır. Sorunsuz ve stabil çalışan bu sistemlerin vazgeçilmez bir parçası olan Genleşme Tankları ile küçük kapasiteli cihazlarda kullanılan genleşme tankları arasında çalışma prensipleri açısından hiçbir fark yoktur. Genleşme tankları büyük ya da küçük, kullanıldıkları her sistemde genleşen akışkanın yarattığı basıncı emmek için kullanılırlar.

Açık tip genleşme tankları basıncı temas ettiği atmosfer basıncı ile dengeler. Kapalı Genleşme tankları balon membranlı ve diyafram membranlı olarak kendi içinde ikiye ayrılır:

Diyafram Membranlı Kapalı Genleşme Tankı

Diyafram membranlı tankta su, sac ile temas eder. Diyafram membranlı tanklar sadece kapalı devre ısıtma sisteminde kullanılabilirler. Çünkü sisteme sadece ilk çalıştırma sırasında taze su alınır. Daha sonra bu su sürekli sistemde kalır. Suyun içindeki oksijen, radyatörler, kazan ve tank cidarında çok az miktarda paslanma yapar. Fakat oksijen bitince pas ilerlemez. Eğer diyafram membranlı genleşme tankı hidrofor tesisatına takılırsa, tanka sürekli taze su geleceğinden paslanma çok hızlı olur ve tank delinir.

Balon Membranlı Kapalı Genleşme Tankı

Balon tip membranlarda ise su sacla temas etmez. Daima membranın içinde bulunur. Dolayısıyla balon tip membranlar hem ısıtma sistemlerinde hem de hidrofor tesisatında kullanılabilirler. Balon tip membranların küçük kapasiteli olanları askısızdır. Ama büyük tiplerde membran yukarıdan askıya alınır.

Doğalgaz ve Sıvı Yakıtlı Isıtma Sistemlerinde Genleşme Tankları

Genleşme tankları sıcak su tesisatlarının yanı sıra kapalı devre doğalgaz veya sıvı yakıtlı ısıtma sistemlerinde kullanılır. Çünkü bu sistemlerde yakıt beslemesi tam kontrollüdür ve tüm sistem elektrikle çalışır. Elektrik kesilirse, her şey durur ve kazan anında soğumaya başlar. Yani kontrolsüz sıcaklık artışı tehlikesi yoktur. Genleşme tanklarına ideal olarak azot gazı basılması tercih edilir. Azotun membrandan suya difüzyonu, oksijene göre daha yavaştır. Dolayısıyla tankta daha uzun süre kalabilir. Ayrıca oksijen gibi korozif olmadığından suya karışsa bile tesisatta korozyona sebep olmaz. Fakat şantiyelerde veya binalarda azot bir yana basınçlı havanın bile zor bulunması ve havanın %75-78'inin azot olması nedeniyle genellikle hava kullanılır.